Macro Life Coaching

Persoonlijke begeleiding & uitgebreid voedingsadvies op weg naar balans


Mijn manier van coachen is geïnspireerd door de macrobiotische filosofie, met als basis het zoeken naar evenwicht tussen yin en yang, tussen de uitzettende en samentrekkende krachten die ten grondslag liggen aan alles. Binnen de Macro Life Coaching wordt er veel aandacht besteed aan voeding. Je bent immers wat je eet. Elke cel in jouw lichaam wordt gevormd door het voedsel dat je tot je neemt. Enerzijds gaat het om fysiek voedsel.  Anderzijds kunnen ook licht, lucht, kleur, straling, gedachten, intenties, ... je voeden of je ziek maken. Bij een voedingsadvies wordt steeds rekening gehouden met jouw constitutie (jouw gestel en erfelijkheid) en jouw huidige conditie.

Naast het fysieke voedsel, zal er in een persoonlijk groeitraject rekening gehouden worden met wat je voedt of blokkeert op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Hierbij wordt op een mededogende manier gekeken naar de rol van vader en moeder, naar patronen, naar vastzittende gedachten en levensstijl, alsook naar wie jij bent met al je kwaliteiten als jij ten volle straalt. Macro Life Coaching kan jou helpen om van je leven terug een groots leven te maken en dichter bij je zielsmissie te komen.


Wat kan je verwachten van een consult?
Vanuit jouw specifiek vraag wordt via een vraaggesprek bekeken waar de grootste onevenwichten zitten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Oosterse principes yin & yang en de theorie van de 5 transformaties. Daarnaast worden Oosterse diagnosetechnieken gebruikt om het gesprek te verdiepen en onevenwichten in het licht te brengen. Er wordt steeds rekening gehouden met de constitutie, ziektegeschiedenis en huidige conditie. Aan het einde krijg je een uitgebreid voedings- en levensstijladvies op jouw maat en een stappenplan hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Een Macro Life Coaching bestaat minstens uit 2 sessies. 

  1. INTAKE: Eerst is er een aannamegesprek waarbij de vraag in kaart gebracht wordt d.m.v. een vraaggesprek en het bekijken van conditie en constitutie. Dit gebeurt in de praktijk te Ramsel en duurt 1,5u tot 2u. (Bijdrage €125)
  2. OPVOLGING: Eén of twee weken later komen we terug samen (fysiek of online) en overlopen we samen het macrobiotisch dieet op maat en bepalen we doelen om de conditie te verbeteren. Deze doelen kunnen van fysieke, emotionele, mentale of spirituele aard zijn, afhankelijk van de vraag en noden. Er is ruimte om vragen te stellen. We bespreken dan de verdere opvolging. (Bijdrage €70 per uur)

Let wel! Een macro life consult vervangt geen medische hulp. Het is slechts een aanvullend educatief advies dat kan helpen om jouw lichaam en leven weer in balans te krijgen.


Telefoneer Katrien Hermans voor een afspraak: 0486/31 18 41


Laat voedsel uw medicijn zijn 

en laat uw medicijn voedsel zijn.
- Hippocrates -

Macrobiotiek

Herkomst: uit het Oudgrieks: Macro (groot of lang) en Bios (leven of manier van leven): Groot Leven.

Macrobiotiek is een manier van leven die iemands keuzes in voeding, activiteit en levensstijl begeleidt. Een geheel van uitgangspunten en toepassingen om evenwicht te maken op fysiek, emotioneel, mentaal, en sociaal vlak binnen jezelf en met de omgeving.
Het evenwicht wordt nagestreefd door inzicht in de eenheid waaruit 2 antagonistisch, complementaire krachten yin en yang (aarde- en hemelkracht) werkzaam zijn. Door voeding, levensstijl en zielenpad af te stemmen op jouw conditie en constitutie kan een dynamisch evenwicht bereikt worden.